„Wolność na krawędzi” 16 września 2021 r.

Uczniowie klas ósmych wzięli udział w programie profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień, zatytułowanym Wolność na krawędzi. Każda z klas uczestniczyła w czterogodzinnych zajęciach prowadzonych przez specjalistę profilaktyki uzależnień. Program uczy partnerstwa, szacunku, podejmowania wyboru w oparciu o rzetelną wiedzę. Jest on ukierunkowany na przekazanie określonej wiedzy i kształtowanie zdrowych nawyków  poprzez krzewienie „kultury zdrowia”, odrzucającej alkohol, narkotyki, nikotynę oraz promującej odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych.

W ramach projektu zorganizowane będzie również konwersatorium z udziałem rodziców uczniów odnośnych klas w trakcie spotkania z wychowawcą lub on-line. Ważną częścią programu jest konkurs dla młodzieży na przygotowanie scenariusza i nagranie telefonem komórkowym amatorskiego filmiku promującego postawy awersyjne wobec substancji psychoaktywnych i radzenia sobie z wyzwaniami adaptacyjnymi. Zakończy się przeglądem filmów i ogłoszeniem wyników konkursu pod patronatem osoby znanej ze świata filmu  w Ośrodku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach oraz warsztatami dla młodych liderów profilaktyków uzależnień.

Program jest finansowany i realizowany we współpracy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z Powiatem Wołomińskim.