Zwiastun

Dla chrześcijan zbliżające się święta są najważniejszym czasem w ciągu roku. Triduum Paschalne – ponowne uobecnienie tajemnicy Wieczernika, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Zbliżamy się do tych tajemnic na różny sposób – poprzez modlitwę, udział w liturgii, rodzinne świętowanie i in. W warunkach szkolnych staramy się opowiedzieć historię naszego zbawienia poprzez katechezy, rekolekcje, konkursy, przedstawienia teatralne itp. Z powodu pandemii, nasze możliwości są ograniczone, dlatego, proponujemy zwiastun przedstawienia pt. „Opowieść o Dobrym Pasterzu”, którego premiera miała odbyć się 29 marca 2020 r. Z wiadomych przyczyn prace nad spektaklem zostały zatrzymane. Ufni, że czas pandemii kiedyś się zakończy, życząc całej społeczności szkolnej dobrego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zapraszamy do obejrzenia ekranizacji sceny siódmej spektaklu w wykonaniu uczniów kl. 3a.