„Nie taki prąd straszny”

Grupy zerówkowe doświadczyły tego na własne oczy. Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. W naturze przykładami są wyładowania atmosferyczne, wiatr słoneczny czy czynności komórek nerwowych. W technice obwody prądu elektrycznego są masowo wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.