ŻABKI

Na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne żabki pomagają uczniom ćwiczyć koncentrację uwagi, radzić sobie ze stresem, niepokojem, napięciem, zachować równowagę emocjonalną, relaksować się. Służy temu nie tylko  kolorowanie ale i trening uważności, do którego zapraszamy wszystkich – dzieci, młodzież, a nawet dorosłych.

Linki udostępnione w Pomocy psychologiczno-pedagogicznej