Zajęcia z plastyki w „0”

Kto powiedział, że malowanie farbami jest nudne.
W środę 30 września zerówkowicze podczas zajęć z plastyki doświadczyli nowych metod pracy.