Finansowoaktywni

„Finansoaktywni” to program edukacyjny dla uczniów   organizowany przez Ministerstwo Finansów. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.  Misja tegorocznej edycji to  „Planujemy budżet”. Klasa 8a wzięła udział w tym programie. Cykl lekcji matematyki  uświadomił uczniom,  jak   duże znaczenie ma budżet  osobisty, rodzinny, gminny. Szczególnym przedmiotem zainteresowania  był budżet obywatelski, a zadanie konkursowe polegało na stworzeniu projektu inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego. Aby zgłębić wiedzę w tej dziedzinie odbyło się też spotkanie z panią Agatą Mijewską – Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny  w naszym mieście. Uczniowie zadawali pytania, konsultowali  swoje  pomysły. Trzy, trzyosobowe zespoły  przygotowują  projekty inwestycji. Zaangażowanie w tej dziedzinie uczy kreatywności, samodzielności, krytycznego myślenia,  umiejętności pracy zespołowej – a to niezwykle ważne kompetencje.