REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i do klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa ul. Staszica 56 ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca do oddziału przedszkolnego i do klas pierwszych rok szkolny 2020/2021 według  następującego harmonogramu:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11 sierpnia 2020 roku

do 14 sierpnia 2020 roku 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do przedszkola/do klas I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 17 sierpnia 2020 roku

do 20 sierpnia 2020 roku

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

21 sierpnia 2020 roku

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola/szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. od 24 sierpnia 2020 roku

do 27 sierpnia 2020 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

28 sierpnia 2020 roku

Formularze dla rodziców wymagane w procesie rekrutacji uzupełniającej dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły www.sp1.zielonka.pl. w zakładce   „REKRUTACJA”.