Informacja

Informujemy, że dni 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele) i 16, 17, 18 czerwca (egzamin ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie jest prowadzone nauczanie zdalne.