BIBLIOTEKA PRZYPOMINA

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego przypominamy o obowiązku rozliczenia się z biblioteką szkolną. Książki (inne niż podręczniki) należy oddać do 5 czerwca w następujący sposób:

książki wraz z kartką informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa), zapakowane do folii ochronnej, należy zostawić na portierni, w kartonie z  napisem: BIBLIOTEKA