INFORMACJA O REKRUTACJI I ZAPISACH

REKRUTACJA DZIECI Z ROCZNIKA 2014 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZIELONCE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice,

informujemy,  że w dniach 16 marca 2020 r. – 27 marca 2020 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci z rocznika 2014 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce. Wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30-15.30. Druki dostępne będą od dnia 16 mara 2020 r. na stronie szkoły www.sp1.zielonka.pl  w zakładce „REKRUTACJA”. Dokumenty niezbędne do zapisu:
➢ Wypełniony wniosek podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych
➢ Akt urodzenia dziecka do wglądu
➢ Dowód osobisty rodzica do wglądu
➢ Numer i adres szkoły rejonowej (według miejsca zameldowania stałego dziecka)

 

ZAPISY DZIECI Z ROCZNIKA 2013 DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W ZIELONCE

SZANOWNI RODZICE,

informujemy, że w dniach 9 marca 2020 r. – 13 marca 2020r. rozpoczną się zgłoszenia dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 730– 1530. Druk zapisu dostępny będzie od dnia 9 marca 2020 r. na stronie szkoły: www.sp1.zielonka.pl w zakładce „REKRUTACJA” lub w sekretariacie.
Dokumenty niezbędne do zapisu:
* Wypełniony druk zapisu podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych
* Akt urodzenia dziecka do wglądu
* Dowód osobisty rodzica do wglądu
* Numer i adres szkoły rejonowej(według miejsca zameldowania stałego dziecka)                

Serdecznie zapraszamy