Podsumowanie semestru

6 lutego odbył się apel podsumowujący  pracę uczniów w pierwszym semestrze  roku szkolnego 2019/2020. Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy najpilniej pracowali i osiągnęli najwyższe średnie ocen.  Mamy nadzieję, że odniesione sukcesy zmobilizują szersze grono uczniów do większego wysiłku, aby na zakończenie roku uzyskać świadectwo z wyróżnieniem. Pani dyrektor osobiście złożyła gratulacje uczniom oraz życzyła wszystkim udanego wypoczynku podczas ferii zimowych.