WYCIECZKA KLAS DRUGICH

16 września klasy drugie wybrały się na przyrodniczą wycieczkę do Leśniczówki. Leśniczówka Paryż to autentyczna stara leśniczówka, położona malowniczo wśród najpiękniejszych mazowieckich kompleksów leśnych w pobliżu Ciechanowa i słynnej Opinogóry.

Podczas wizyty w gospodarstwie, dzieci spotkały mieszkańców leśniczówki (króliki, koniki polskie, kozy). Podczas wędrówki z panem leśnikiem poznały zwierzęta i rośliny lasu, dowiedziały wiele ciekawostek i ważnych informacji.

Po powrocie z leśnej wędrówki rozpoczęła się zabawa w glinie. Powstały gliniane dzieła, w których wykorzystane zostały skarby lasu. Znalazł się też czas na zabawę na terenie urokliwej leśniczówki.