OCHRZCZENI I POSŁANI

„Ochrzczeni i posłani” to hasło Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który w październiku przeżywamy w Kościele. Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole p. Zofię Sokołowską, świecką misjonarkę, która opowiadała nam o swojej pracy naukowej i duszpasterskiej w Peru. Dziś p. Zofia pracuje w organizacji Miva Polska, która pozyskuje fundusze na zakup środków transportu dla misjonarzy. Być może i naszej społeczności szkolnej uda się kiedyś zakupić rower dla katechisty w Afryce? Spotkania przebiegały w bardzo miłej atmosferze – modlitwy za misje, oglądanie zdjęć z Ameryki Południowej, prezentacja wyplatania różańców ze sznurka, odpowiedzi na pytania. Być może, w przyszłości, ktoś z nas wyjedzie na misje?