DEN

Za nami Dzień Edukacji Narodowej, który świętowaliśmy 14 października. Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii. Uczniowie obejrzeli krótką prezentację ukazującą dzieje i rozwój „Jedynki” od momentu jej powstania. Na zakończenie Pani Dyrektor Urszula Wysocka podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za ich zaangażowanie, trud oraz poświecenie w nauczaniu i wychowywaniu młodego pokolenia mieszkańców naszego miasta.