Dumni z symboli narodowych

Nie ma utworu bardziej łączącego serca Polaków jak nasz Hymn Narodowy. Druga edycja konkursu „Do hymnu” organizowanego z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 stała się okazją do wspólnego śpiewania. W słoneczny, kwietniowy poranek ponad 400 osób z naszej szkoły zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego, pieśń „Marsz, marsz Polonia” i „Rotę”. W przesłuchaniu konkursowym uczestniczyli przedstawiciele organizatora. Czekamy na werdykt, ale największą wartością jest wyrażanie dumy z symboli narodowych, tworzenie wspólnoty poprzez śpiew i integrowanie środowiska szkolnego. Społeczność Jedynki w tej dziedzinie ma się czym pochwalić.