Warsztaty dla rodziców

W ramach akcji pod hasłem „Dysleksja czy Optodysleksja” w dniach 21, 26 listopada odbyły się warsztaty dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych. Tematem warsztatów były zabawy z elementami terapii ręki.
Uczestnicy dowiedzieli się, jakie aktywności wpływają na prawidłową postawę dziecka podczas siedzenia przy stoliku oraz poprawny chwyt narzędzia pisarskiego. Rodzice z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.
Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej