Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Na zebraniu w dniu 20 września przedstawiciele rad oddziałowych wybrali Prezydium Rady Rodziców. Przewodniczącym został p. Tomasz Wołujewicz, zastępcą p. Monika Gawdzik, skarbnikiem p. Edyta Zaręba, sekretarzem p. Anna Klejment. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra szkoły!

Następne zebranie 9 października o godz. 18 30.