Ogłoszenie

Już wkrótce w naszej szkole rozpoczną się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej.

Skutkiem zaburzeń przetwarzania sensorycznego może być:

– podwyższony lub obniżony poziom pobudzenia i aktywności

-trudności z koncentracją uwagi

-opóźniony rozwój ruchowy

-trudności z utrzymaniem równowagi

-trudności z koordynacją ruchowa i wzrokowo-ruchową

-trudności z percepcją słuchową

-opóźniony rozwój mowy

-trudności z nauką czytania i pisania

-obniżone poczucie własnej wartości

-zaburzone relacje społeczne

-problemy emocjonalne.

Wczesna diagnostyka i działania profilaktyczne mają na celu rozpoznanie, u których dzieci występują zaburzenia przetwarzania zmysłowego mogące być przyczyną trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych oraz funkcjonowaniu społecznym.

Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców, szczególnie uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 do skorzystania z oferty, jeśli obserwują Państwo u swojego dziecka trudności mogące wskazywać na zaburzenia procesów integracji sensorycznej.

Badania przeprowadzi Terapeuta Integracji Sensorycznej pani Maria Olewnik.

Kontakt w sprawie zapisów na badania : tel. 732 322 955

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji badań znajdą Państwo zaglądając do dziennika elektronicznego.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny