KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez MSCDN (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli). W tym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w 13 konkursach z: języka  polskiego , historii, biologii, chemii, fizyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, języka angielskiego, języka  niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego.

Uczniowie, którzy uzyskają minimum 80 % punktów możliwych do zdobycia na etapie szkolnym zostaną zakwalifikowani do etapu rejonowego. Następnie (po zdobyciu określonej liczby punktów) przechodzą do etapu wojewódzkiego, gdzie mogą otrzymać tytuł laureata lub finalisty.