Karta  Rowerowa w SP1

Kliknij, aby przejść do galerii

Do egzaminu na kartę rowerową mogli przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców oraz wychowawcy. Po zmaganiach z teorią – ogólnymi przepisami ruchu drogowego dotyczącymi pieszych i rowerzystów, kolejnością przejazdu przez skrzyżowania, znajomością znaków drogowych oraz znajomością pierwszej pomocy,  dnia 19.06.2018r o godz. 15.30 uczniowie klas czwartych przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową (druga część egzaminu). Uczniowie zdawali w obecności asp. szt. Norberta Bogusza oraz p. Marianny Frąckowiak – odpowiedzialnej za przygotowanie do zdobycia karty rowerowej.  Część praktyczna, polega przede wszystkim na umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem bezpieczeństwa. Zdających wspierali rodzice.

Kartę Rowerową wydaje nieodpłatnie Dyrektor Szkoły, po zdaniu przez ucznia egzaminu praktycznego i teoretycznego. Wszystkim, którzy zdali gratulujemy, a tych którym się nie powiodło zapraszamy w nowym roku szkolnym.