MAJÓWKA 2018

Dnia 30 kwietnia (poniedziałek) i 02 maja (środa) nie ma lekcji, dyżur świetlicowy w godz. 7.00-17.00.

Dnia 04 maja (piątek) zajęcia wg planu przekazanego przez wychowawcę.

Sprawę obiadów uzgadniamy ze stołówką.