Zajęcia terapeutyczne

Kliknij, aby przejść do galerii

W tym roku szkolnym w naszej szkole odbywają się zajęcia „Terapii ręki”.

Zajęcia mają na celu wsparcie procesu  terapeutyczno-dydaktycznego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to rozwiązanie pracy z dziećmi z osłabioną funkcją grafomotoryczną oraz z dysgrafią. Celem zajęć terapii ręki według PTR jest usprawnianie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz dostarczenia wrażeń dotykowych zarówno z zakresu czucia powierzchniowego jak i czucia głębokiego (propriocepcji).

Na zajęciach dzieci nie tylko ćwiczą nadgarstek, dłonie i palce ale także wzmacniają napięcie mięśniowe w centralnej części ciała i obręcz barkową,  co kształtuje prawidłową postawę siedzącą podczas pracy przy stoliku.
Dzięki ćwiczeniom:
– rozwijają  precyzyjne ruchy rąk
– poprawiają umiejętność chwytu narzędzia pisarskiego
– usprawniają poziom graficzny rysunku i pisma
– wzmacniają  koncentrację uwagi
– poprawiają koordynację  wzrokowo – ruchową.
Zapraszamy do galerii.

terapeuta:        Marta Łach