bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana kalendarza

Dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2018/2019

 
Lp. Data Zebrania
1.

11 września 2018r. (wtorek)

godz. 17.30
kl. 0 - 3

gogz. 18.30
kl. 4 - 8
 

wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą: 
    - system oceniania, 
    - programy i wymagania z przedmiotów, 
    - wybory do Rady Rodziców,
2.

16 października 2018r. 

(wtorek)
kl. 4 - 8 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
3.


  13 listopada 2018r. 

(wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 8 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
4.

11 grudnia 2018r. 

(wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 8 godz.18.30

zebranie ogólne
informacje o postępach w nauce

 (obecni wszyscy nauczyciele)
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

5.

15 stycznia 2019r. 

(wtorek)
kl. 4 - 8 godz. 18.30

zebrania ogólne

(obecni wszyscy nauczyciele)
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej

6.

26 lutego 2019r. 

(wtorek)
kl. 4 - 8 godz. 18.30

zebrania z rodzicami
informacja o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
7.

26 marca 2019r. (wtorek) 
kl. 4 - 8 godz. 18.30

zebrania z rodzicami
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
8. 7 maja 2019r. (wtorek)
kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 8 godz. 18.30

zebrania z rodzicami

 informacja o postępach w nauce i zachowaniu

9.

3 czerwca 2019r. 
(poniedziałek)

kl. 1 - 3 godz. 17.30
kl. 4 - 8 godz. 18.30

zebranie z rodzicami
  informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,
oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i zachowania

Kalendarz roku szkolnego

Lp. Data Wydarzenia
1. 4 września 2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 23 grudnia 2017r. - 1 stycznia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 15 -28 stycznia 2018r. Ferie zimowe
4. 29 marca - 3 kwietnia 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
6. 22 czerwca 2018r. Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7. 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r. Ferie letnie
8.1 i 3 maja 2018r. (wtorek, czwartek)
  31 maja 2018r. (czwartek)


Dodatkowe dni wolne od zajęć propozycja:
  30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
  2 maja 2018r. (środa)
  1 czerwca 2018r. (piątek)
 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

W dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 18.09.2018
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 614