bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawka

Dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2014/2015

 
Lp. Data Zebrania
1. 9  września 2014r. (wtorek)
kl. 0 - 2 godz. 17.00
kl. 3 - 6 godz. 18.00
 
zebranie ogólne
wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą: 
    - system oceniania, 
    - programy i wymagania z przedmiotów, 
    - wybory do Rady Rodziców,
2. 21 października 2014r. (wtorek)
w godz. 17.00 - 18.30
spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
3.
18 listopada 2014r. (wtorek)
godz. 17.00 - 18.30
spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
4. 16 grudnia 2014r. (wtorek)
kl. 0 - 2 godz. 17.00
kl. 3 - 6 godz. 18.00

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,

 oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych
i  zachowania
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

5. 13 stycznia 2015r. (wtorek)
kl. 0 - 2 godz. 17.00
kl. 3 - 6 godz. 18.00
zebrania ogólne 
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej
6. 10 marca 2015r. (wtorek)
w godz. 17.00 - 18.30
spotkania indywidualne 
informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
7. 21 kwietnia 2015r. (wtorek)
godz. 17.00 - 18.30
spotkania indywidualne
 informacyjne o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
8. 19 maja 2015r. (wtorek)
kl. 0 - 2 godz. 17.00
kl. 3 - 6 godz. 18.00

zebranie ogólne
informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

 z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,

 oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i  zachowania

9. 22 czerwca 2015r. (wtorek)
kl. 0 - 2 godz. 17.00
kl. 3 - 6 godz. 18.00
zebranie ogólne
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji rocznej

Kalendarz roku szkolnego

Lp. Data Wydarzenia
1. 1 września 2014r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 22 - 31 grudnia 2014r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 19 stycznia -1 lutego 2015r. Ferie zimowe
4. 2 - 7 kwietnia 2015r. Wiosenna przerwa świąteczna
5.

1 kwietnia  2015r. (środa)
część 1 - j. polski i matematyka godz. 9.00
część 2 - j. obcy nowożytny godz. 11.45

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej
6. 26 czerwca 2015r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7. 27 czerwca - 31 sierpnia 2015r. Ferie letnie
8.


11 listopada 2014 roku (wtorek)
1 stycznia 2015 roku (czwartek)
6 stycznia 2015 roku (wtorek)
1 maja 2015 roku (piątek)
  4 czerwca 2015 roku (czwartek)


Dodatkowe dni wolne od zajęć propozycja
10 listopada 2014 roku (poniedziałek)
2 stycznia 2015 roku (piątek)
5 stycznia 2015r. (poniedziałek)
1 kwietnia 2015 roku (środa)
  5 czerwca 2015 roku (piątek)
 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

W dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 03.10.2014
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 525