Administracja

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE

 Lp.  Imię i nazwisko pracownika  Funkcja
 1  Marzena Gąsowska  obsługa
 2  Mirosław Gwarda  konserwator 
 3 Zdzisław Kaniuk  dozorca
 4  Anna Krzyżewska  obsługa
 5  Inga Marek  sekretarz
 6  Paweł Michalski  dozorca
 7  Małgorzata Ołdak  obsługa
 8  Bożena Stawowiak  obsługa
 9  Henryka Sędek  kierownik gospodarczy
 10  Jan Szmyt  dozorca
 11  Dariusz Włodarczyk  dozorca
 12  Justyna Zubińska  obsługa
 13  Małgorzata Zubińska  obsługa
 13  Bożena Zych  obsługa


Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 07.09.2020
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 08.10.2014
Dokument oglądany razy: 2803
17.10.2021 // sp1.zielonka.pl/bip