Dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/2020

 
Lp. Data Zebrania
1.

10 września 2019r. (wtorek)

godz. 17.30
kl. 0 - 4

gogz. 18.30
kl. 5 - 8

wstępne spotkanie informacyjne z wychowawcą: 
    - system oceniania, 
    - programy i wymagania z przedmiotów, 
    - wybory do Rady Rodziców,
2.

5 listopada 2019r. 

(wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz. 18.30

spotkania indywidualne 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)
3.

17 grudnia 2019r. 

(wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz.18.30

zebranie ogólne
informacje o postępach w nauce

 (obecni wszyscy nauczyciele)
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

4.

28 stycznia 2020r. 

(wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz. 18.30

zebrania - spotkanie z wychowawcą
spotkanie z wychowawcą, informacja
o wynikach klasyfikacji śródrocznej

5. 28 kwietnia 2020r. (wtorek)
kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz. 18.30

zebrania z rodzicami

 informacja o postępach w nauce i zachowaniu
(obecni wszyscy nauczyciele)

6.

2 czerwca 2020r. 
(wtorek)

kl. 1 - 4 godz. 17.30
kl. 5 - 8 godz. 18.30

zebranie z rodzicami
  informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub naganną zachowania,
oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i zachowania

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp. Data Wydarzenia
1. 2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 23 grudnia 2019r. - 1 stycznia 2020r. Zimowa przerwa świąteczna
3. 10 lutego = 23 lutego 2020r. Ferie zimowe
4. 15 -17 kwietnia 2020r. Egzamin ósmoklasisty
5. 9 - 14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
6. 26 czerwca 2020r. Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7. 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r. Ferie letnie
8.


  1 listopada 2019r. (piątek)
11 listopada 2019r. (poniedziałek)
6 stycznia 2020r. (poniedziałek)
1 maja 2020r. (piątek)
  11 czerwca 2020r. (piątek)


Dodatkowe dni wolne od zajęć propozycja:
  2,3 stycznia 2020r. (czwartek, piątek)
  15-17 kwietnia 2020r. (środa-piątek)
  12 czerwca 2020r. (czwartek)
 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczo-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

W dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 


Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 24.08.2019
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 3229
3.02.2023 // sp1.zielonka.pl/bip