Zakres działania

ZAKRES DZIAŁANIA

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

Szkoła respektuje chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki:


Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 18.09.2013
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 14.09.2013
Dokument oglądany razy: 2189
17.10.2021 // sp1.zielonka.pl/bip