Akty prawne

Akty prawne publikacji:

1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce.
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


2. Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
Rozporządzenie regulujące wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej.

3. Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP.


Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 18.09.2013
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 14.09.2013
Dokument oglądany razy: 3331
23.07.2024 // sp1.zielonka.pl/bip