REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce informuje, że ogłasza rekrutację uzupełniającą do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Ilość wolnych miejsc: 10. Wnioski rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w dniach od 12 sierpnia do  19 sierpnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA. Przypominamy również o konieczności złożenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły w dniach od 26 do 29 sierpnia 2019 r.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 12 do 19 sierpnia 2019 r.

do godz. 16.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

 

 

 

od 20 do 22 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

23 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 do 29 sierpnia 2019 r.

do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS ÓSMYCH

18 czerwca uczniowie klas ósmych pożegnali naszą szkołę. Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz miejskich. Obecny był Kamil Michał Iwandowski- Burmistrz Miasta Zielonka oraz pani Anna Hrynkiewicz – kierownik CUW. Pani dyrektor przedstawiła wyniki w nauce, zachowaniu, podsumowała dokonania uczniów, przedstawiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wręczone zostały dyplomy i narody uczniom wyróżniającym się w nauce. 13 najlepszych uczennic otrzymało nagrody Burmistrza. Po zakończeniu części oficjalnej wychowawczynie klas ósmych rozpoczęły galę wręczania Oskarów. Wszyscy uczniowie otrzymali serca w kategorii, która najlepiej do nich pasowała. Uroczystość zakończyliśmy wnosząc na salę tort.

Naszym ósmoklasistom życzymy pomyślności i sukcesów w kolejnym etapie życia, który właśnie teraz się rozpoczyna. Mamy nadzieję, że pamięć o naszej szkole zagości w Waszych sercach na długo i często jeszcze będziecie wracać myślami do spędzonych lat w Jedynce

Karta rowerowa

Po całorocznych zmaganiach z przepisami ruchu drogowego uczniowie klas czwartych, którzy ukończyli 10 lat przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Egzamin składał się z dwóch części:

I teoretycznej  (5 czerwca 2019 r.)– sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Test składał się z 25 pytań. Egzamin zdali uczniowie, którzy rozwiązali poprawnie 80% zadań, czyli popełnili maksymalnie 5 błędów.
Część teoretyczną zaliczyło 14 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego.

II praktycznej (12 czerwca 2019 r.) – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz umiejętność jazdy na rowerze z zachowaniem bezpieczeństwa ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Egzamin praktyczny odbywał się w obecności asp. szt. Norberta Bogusza z Komisariatu Policji w Zielonce oraz p. Marianny Frąckowiak przygotowujących uczniów do tego trudnego wyzwania.Wszystkim, którzy pokonali ten trudny egzamin serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.

Zakończenie roku oddziałów zerowych

W poniedziałek, 17 czerwca, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas zerowych. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście oraz rodzice. Wśród nich obecna była pani dyrektor, która życzyła dzieciom samych sukcesów w szkole oraz wychowawczynie, które rozdały dyplomy ukończenia oddziału zerowego. Dzieci, odświętnie ubrane, odtańczyły poloneza i w przygotowanym przez siebie przedstawieniu opowiedziały historię swojego pobytu w zerówce. Mówiły o tym, czego się nauczyły, z kim współpracowały, co razem zorganizowały.

Naszym najmłodszym życzymy udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu w pierwszej klasie

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się:

17.06.2019r. (poniedziałek)

  • oddział przedszkolny – sala gimnastyczna godz.16.00

18.06.2019r. (wtorek) 

  • sala gimnastyczna godz. 18.00 – klasy 8

19.06.2019r. godz. 8.30 (środa) –  Msza Św. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej

19.06.2019r. (środa) – dziedziniec szkoły

  • 9.45 – klasy 1 – 4
  • 11.00 – klasy 5 – 7

W razie deszczu w sali gimnastycznej wg poniższego harmonogramu:

  •   9.45 – kl. 1 – 3
  • 10.30 – kl. 4 – 5
  • 11.30 – kl. 6 – 7

Serdecznie zapraszamy

Skrócone zajęcia

INFORMACJA O SKRÓCONYCH LEKCJACH Z POWODU UPAŁÓW

W dniach 12, 13, 14 czerwca 2019 roku z powodu upałów zajęcia lekcyjne począwszy od pierwszej lekcji będą trwać 30 minut i odbędą się według poniższego harmonogramu:

          Lekcje    Godzina
               1      8.00 – 8.30
               2      8.35 – 9.05
               3      9.10 – 9.40
               4      9.45 – 10.15
               5    10.20 – 10.50
               6    10.55 – 11.25
   Przerwa obiadowa 20 minut
               7    11.45 – 12.15
               8    12.20 – 12.50

Świetlica i oddziały przedszkolne pracują bez zmian. Wychowawcy klas I – III opiekują się dziećmi do czasu,  w którym kończyłyby  lekcje  przed zmianą godzin – dotyczy dzieci, któr7e chodzą do świetlicy, pozostałe idą  do domu.